Saltstänk

Saltstänk


Stenö Båtklubbs medlemsblad heter Saltstänk och utkommer med 2 nr/år ( i februari och i april). 4-8 sidor med information om viktiga datum, nyheter, kallelse till årsstämman och sedan protokoll från stämman, verksamhetsberättelse o.d. Någon artikel om skärgården brukar också ingå.


Ett exempel på hur medlemsbladet kan se ut har du här.

Tidigare nummer av Saltstänk går att ladda ner som pdf-filer.