Saltstänk

Saltstänk


Stenö Båtklubbs medlemsblad heter Saltstänk och utkommer med 2 nr/år. ! nummer före årsstämman ( i februari/mars) och ett efter årsstämman (i april eller augusti/september, beroende på om stämman hålls på våren eller sommaren).


Tidningen har 4-8 sidor med information om viktiga datum, nyheter, kallelse till årsstämman och sedan protokoll från stämman, verksamhetsberättelse o.d. Någon artikel om skärgården brukar också ingå.


Ett exempel på hur medlemsbladet kan se ut har du här.

Tidigare nummer av Saltstänk går att ladda ner som pdf-filer.