Medlemsansökan och avgifter

Medlemsansökan och avgifter


Ansökan om medlemskap hämtar du som pdf här.

Skriv ut ansökan, fyll i och skicka in den som post ordföranden. Du kan även kontakta ordföranden så skickar denne en blankett till dig.


Information till nya medlemmar finns som pdf här.


Årliga avgifter för medlemmar i Stenö Båtklubb

Medlemskap 350 kr

Båtplatsavgift 800 kr (från år 2022 900 kr för plats med Y-bom upp till 6 meter. 1 000 kr för 8 meters Y-bom.)

Medlemsinsats 10 tim alternativt 1 000 kr

Bilparkering 150 kr

Vaktinsats alternativt  1 000 kr (från 2022 2 000 kr)


Engångsavgifter

Inträdesavgift 200 kr

Nyckel vid inträde 100 kr

Ytterligare nycklar 250 kr/st

Båtplats 1 000 kr för plats med Y-bom upp till 6 meter. 1 500 kr för 8 meters Y-bom.