Medlemsansökan och avgifter

Medlemsansökan och avgifter


Ansökan om medlemskap hämtar du som pdf här.

Skriv ut ansökan, fyll i och skicka in den som post ordföranden. Du kan även kontakta ordföranden så skickar denne en blankett till dig.


Information till nya medlemmar finns som pdf här.


Årliga avgifter för medlemmar i Stenö Båtklubb

Medlemskap 350 kr

Båtplatsavgift 800 kr

Medlemsinsats 10 tim alternativt 1 000 kr

Bilparkering 150 kr

Vaktinsats alternativt  1000 kr


Engångsavgifter

Inträdesavgift 200 kr

Nyckel vid inträde 100 kr

Ytterligare nycklar 250 kr/st

Y-bom vid båtplats. Övertas från tidigare innehavare eller från klubben i de fall klubben löst bommen från tidigare innehavare.

Klubben debiterar 3 500 kr  för Y-bom upp till 6 m och 4 500 kr för 8 m bom.

Läs mer på sidan Y-bommar.