Medlemsansökan och avgifter

Medlemsansökan och avgifter


Ansökan om medlemskap hämtar du som pdf här.

Skriv ut ansökan, fyll i och skicka in den som post till klubbens adress (se längst ned). Du kan även kontakta ordföranden så skickar denne en blankett till dig.


Information till nya medlemmar finns som pdf här.


Årliga avgifter för medlemmar i Stenö Båtklubb

Medlemskap 350 kr

Båtplatsavgift 900 kr för 6 meters bom, 1 000 kr för 8 meters Y-bom

Medlemsinsats 10 tim alternativt 1 000 kr

Bilparkering 250 kr

Vaktinsats alternativt  2 000 kr 


Engångsavgifter

Inträdesavgift 200 kr

Nycklar 300 kr/st

Båtplats 1 000 kr för plats med Y-bom upp till 6 meter. 1 500 kr för 8 meters Y-bom.