Anläggningen

Anläggningen

Trivsel- och ordningsregler för medlemmar och gäster på Stenö Båtklubb


Grindar:

Lås alltid stora grinden till området efter dig! Har du låst upp den ligger ansvaret på dig.

Samma gäller grindarna till bryggorna. Lämna inga grindar olåsta!


Plan över området finns längst ned på sidan.


Avfallshantering:

Hushållssopor slängs i kommunens nedgrävda sopkärl utanför grinden till klubbområdet.

Grovsopor transporteras av var och en till Långtå återvinningscentral.


För miljöfarligt avfall som uppstår inom klubbområdet har klubben ett Simplexskåp.

Där kan du lägga miljöfarligt avfall som spillolja och oljefilter från din båt.

Men det som uppstår vid din stuga skall du själv ta till Långtå.

 

Papper, glas och andra förpackningar kan lämnas vid ICA Nyplan

Större grovsopor som gamla möbler, dynor och emballage ska var och en själv transportera till Långtå.

Mer information om avfallshantering finns på sidan Miljö under fliken Anläggningen.

Båtplatser och förtöjning:

Båtplats

Till varje medlemsskap finns möjlighet att hyra båtplats, i mån av tillgång på sådan. (Klubben förbehåller sig rätten att anvisa annan plats i de fall klubben har behov av att ändra fördelningen för effektivt nyttjande av båtplatser eller installationer på båtplatser. I de fall klubben meddelar medlem att denne får disponera annan plats gäller det från meddelat datum. Någon "uppsägningstid" gäller ej vid byte av båtplats inom klubben.)


Förtöjning

Alla båtar ska ha fjädrande förtöjning  på samtliga förtöjningspunkter d v s fjärdring på minst fyra punkter fästa i Y-bom. Mer information på sidan Y-bommar. Vintertid skall förtöjningarna tas bort från Y-bommarna för att inte frysa fst i isen och riskera att Y-bommarna skadas.


Tillfällig förtöjning för i- och urlastning:

Vid rampens fyra sidor finns möjlighet att förtöja tillfälligt för att lasta i eller ur båten. Den västra delen av rampen får användas för tyngre material som ska lasts av för att fraktas ut i skärgården. Lasten skall märkas med namn och telefonnummer. Lasten får ligga i högst 24 timmar! OBS Lastbilar få ej köras fram till de delar av hamnen som är av trä. Marken där tål ej fordonens vikt!


Elanslutning av fritidsbåtar:

I denna småbåtshamn finns möjlighet att elansluta fritidsbåtar till ett landbaserat nät som är direkt förbundet med jord. Se sidan Elanslutning

 

Bilparkering och laddning av elbilar

Parkering och gästparkering:

Till varje medlemsskap finns möjlighet att hyra bilparkeringsplats, i mån av tillgång på sådana. (Klubben förbehåller sig rätten att anvisa annan plats i de fall klubben har behov av att ändra fördelningen för effektivt nyttjande av bilplatser, installationer på bilplatser eller effektivt nyttjande av klubbens område i övrigt. I de fall klubben meddelar medlem att denne får disponera annan plats gäller det från meddelat datum. Någon "uppsägningstid" gäller ej vid byte av bilplats inom klubben.) 


Gästparkering finns vid gamla klubbstugan, 10 kr per påbörjat dygn.


Laddning av elbilar

Elbilar kan laddas vid motorvärmaruttag innanför södra båtvagnsparkeringen och i uttag på gamla klubbhusets veranda vid gästparkeringen. Avgift 150 kr per påbörjat dygn. Europakontakt används. Se info på sida Elanslutning.


Bagagevagnar finns under trädet vid klubbstugan.

Var vänlig återställ dessa till sin plats efter användning.

Förvaring av båtar, vagnar, pallvirke o.d. på klubbområdet:

Alla båtar och vagnar som förvaras inom klubbens område ska vara märkta med Vagnsbricka och gärna även med namn och telefonnummer.

​Obs att inför sommarens gräsklippning får inget löst material finnas på P-platserna.


Om du vill ha kvar ditt pallvirke, placera det hopbuntat och märkt med ditt namn bakom gamla klubbstugan/Godtemplargården (hus C). Se situationsplan nedan.

OBS! Allt ägarlöst material kommer att forslas bort under vårens arbetshelg/arbetskväll.


Tvättmaskin:

Klubben har en tvättmaskin som medlemmarna får använda. Den står i lilla klubbstugans toautrymme. Boka tid via BAS-K (samma ställe som Du bokar vaktinsats). Kostnad per tvätt: 20 kr.


Flytvästar till utlåning:

I klubbstugan finns ett antal flytvästar till utlåning. De har skänkts till klubben. Det är upp till den som lånar väst att själv bedöma skicket!

Fler flytvästar önskas, särskilt moderna i barnstorlek. Har du en sådan över är det bara att hänga in den på klädhängaren i klubbstugan.

Hundar skall vara kopplade på området.

Ett rent, snyggt, trivsamt och säkert hamnområde, det vill vi väl alla ha.

Med er hjälp fixar vi det!

 

Tag gärna kontakt med oss om du undrar över något eller har några önskemål.

Telefonlista finns i klubbhuset och här på hemsidan.

 

Styrelsen