Anläggningen

Anläggningen

Trivsel- och ordningsregler för medlemmar och gäster på Stenö Båtklubb


Grindar:

Lås alltid stora grinden till området efter dig! Har du låst upp den ligger ansvaret på dig.

Samma gäller grindarna till bryggorna. Lämna inga grindar olåsta!


Plan över området finns längst ned på sidan.


Avfallshantering:

Hushållssopor slängs i kommunens nedgrävda sopkärl utanför grinden till klubbområdet.

Grovsopor transporteras av var och en till Långtå återvinningscentral.


För miljöfarligt avfall som uppstår inom klubbområdet har klubben ett Simplexskåp.

Där kan du lägga miljöfarligt avfall som spillolja och oljefilter från din båt.

Allt miljöfarligt avfall som uppstår vid din stuga

Men det som uppstår vid din stuga skall du själv ta till Långtå.

 

Papper, glas och andra förpackningar kan lämnas vid ICA Nyplan

Större grovsopor som gamla möbler, dynor och emballage ska var och en själv transportera till Långtå.

Mer information om avfallshantering finns på sidan Miljö under fliken Anläggningen.

Förtöjning:

Alla båtar ska ha fjädrande förtöjningpå samtliga försörjningspunkter. Varje båtplatsinnehavara ska ha en y-bom på norra sidan av sin plats. Mer information på sidan Y-bommar.


Tillfällig förtöjning för i- och urlastning:

Vid rampens fyra sidor finns möjlighet att förtöja tillfälligt för att lasta i eller ur båten. Den västra delen av rampen får användas för tyngre material som ska lasts av för att fraktas ut i skärgården. Lasten skall märkas med namn och telefonnummer. Lasten får ligga i högst 24 timmar! OBS Lastbilar få ej köras fram till de delar av hamnen som är av trä. Marken där tål ej fordonens vikt!


Elanslutning av fritidsbåtar:

I denna småbåtshamn finns möjlighet att elansluta fritidsbåtar till ett landbaserat nät som är direkt förbundet med jord. Se sidan Elanslutning

 

Parkering och laddning av elbilar

Parkering och gästparkering:

Till varje medlemsskap finns parkering att hyra.

Gästparkering finns vid gamla klubbstugan, 10 kr per påbörjat dygn.

Laddning av elbilar

Elbilar kan laddas vid motorväramruttag innanför södra båtvagnsparkeringen och i uttag på gamla klubbhusets veranda vid gästparkeringen. Avgift 150 kr per påbörjat dygn. Se info på sida Elanslutning.


Bagagevagnar finns under trädet vid klubbstugan.

Var vänlig återställ dessa till sin plats efter användning.

Förvaring av båtar, vagnar, pallvirke o.d. på klubbområdet:

Alla båtar och vagnar som förvaras inom klubbens område ska vara märkta med Vagnsbricka och gärna även med namn och telefonnummer.

​Obs att inför sommarens gräsklippning får inget löst material finnas på P-platserna.


Om du vill ha kvar ditt pallvirke, placera det hopbuntat och märkt med ditt namn bakom gamla klubbstugan/Godtemplargården (hus C). Se situationsplan nedan.

OBS! Allt ägarlöst material kommer att forslas bort under vårens arbetshelg/arbetskväll.


Tvättmaskin:

Klubben har en tvättmaskin som medlemmarna får använda. Den står i lilla klubbstugans toautrymme. Boka tid på listan som sitter utanför. Kommer du dit och maskinen är ledig, kan du tvätta och då även notera ditt namn på bokningslistan. Kostnad per tvätt: 20 kr.


Flytvästar till utlåning:

I klubbstugan finns ett antal flytvästar till utlåning. De har skänkts till klubben. Det är upp till den som lånar väst att själv bedöma skicket!

Fler flytvästar önskas, särskilt moderna i barnstorlek. Har du en sådan över är det bara att hänga in den på klädhängaren i klubbstugan.

Hundar skall vara kopplade på området.

Ett rent, snyggt, trivsamt och säkert hamnområde, det vill vi väl alla ha.

Med er hjälp fixar vi det!

 

Tag gärna kontakt med oss om du undrar över något eller har några önskemål.

Telefonlista finns i klubbhuset och här på hemsidan.

 

Styrelsen