Hem

  Välkommen till Stenö Båtklubb!


Stenö Båtklubb är en ideell allmännyttig förening. Klubben har 191 båtplatser och ca 230 medlemmar.

Vi hjälps åt att hålla god ordning på klubbområdet, vid byggnader, på bryggor och hela hamnområdet.

I medlemsskapet ingår  att alla som har båtplats går vakt på klubbområdet för att förhindra stölder

av båtmotorer och båtar eller annan åverkan. Läs mer på sidan Vaktinsats.

Trivsel- och ordningsregler, avfallshantering, frågor om förtöjning, vinterplatser m.m. finns

under fliken Anläggningen. Där finns även karta över hamnområdet.

Under Aktuellt längre ned på denna sida informerar vi om nyheter, viktiga datum, arbetshelger o.d.


Aktuellt

Årsmöte 2023 hålls i sommar

Årsmötet hålls den 10 juli.


Saltstänk nr 1 

Saltstänk nr 1 2023 kan läsas här


Avgift för högtryckstvätt

En avgift på 30 kr tas ut för nyttjande av klubbens högtryckstvätt. Betala med swish. Skälet till avgiften är att högtryckstvättarna slits hårt och måste bytas ofta. Avsikten är att det skall finnas en utrustning i reserv att ta till för den som kommer till spolplatsen och finner att högtryckstvätten ej fungerar. 


Båtar/bilar i Hangaren eller på Gästparkeringen 2023

Båtar skall var ute ur Hangaren 4/6 och får ställas in 16/9. Bilar får ställas in 5/6 och skall vara ute 15/9.

På Gästaparkeringen skall båtar vara borttagna 29/5 och båtar får ställas där tidigast 28/8.


Medlemsinsats

Arbetshelger:  16-17/9.
Föranmäl dig via BAS , dvs samma ställe där vaktinsatsen bokas.


Alla båtplatsinnehavare skall göra en medlemsinsats på 10 timmar per säsong.
För dem som har svårt att delta på arbetshelg kan det finnas arbetsuppgif-ter att utföra enskilt. Kontakta i så fall någon av arbetsledarna.

skall var ute ur Hangaren 4/6 och får ställas 


Larm i Hangaren

Säkerheten i Hangaren förbättras med larm och åtgäder från vaktbolag. 


Havstulpanvarning - båttvätt

Svenska Båtunionen bedriver ett projekt för att upptäcka havstulpaner just när de fäster på t ex båtar, och innan de fått ett hårt kalkrikt skal. I det läget går det att tvätta bort havstulpanerna. På detta vis kan bottentvätt ersätta målning med miljöstörande färger. (Biocidfärger är ej tillåtna i våra farvatten.)


Vi på Stenö Båtklubb driver en av Havstulpanvarnings observationspunkter.


Vill Du få ett SMS eller mail när det är dags att tvätta båtbotten, för att minska påväxten av havstulpaner, så kan Du anmäla Dig via

https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/anmal-dig-till-havstulpanvarningen/


eller SMSa "havstulpan start" till 71120.

Deltagandet är gratis.


Om Du inte vill ta upp båten för bottentvätt kan Du använda båtbottentvätten på Sandarne Båtklubb. Föranmälan fordras.

http://www.sandarnebatklubb.se/battvatt.html

 COBOATS och BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN

Anslut dig gärna till Facebookgruppen BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN för information om brott och förebyggande åtgärder och till COBOATS för att få snabb information om stölder eller problem vid din bryggplats.


Inbjudan till medlemmarna i Stenö Båtklubb har mailats ut. Ny inbjudan kan fås från Sven-Åke Damström, se sidan Kontakt.

"Allmänna" laddplatser på klubbområdet får Europakontakter

Idag finns 4 ”allmänna” laddplatser för bilar. Det går att ladda med 230v/10A vid dessa och sedan flytta bilen när den är färdigladdad. För att minska brandrisken kommer uttagen att bytas mot s.k. europakontakter.


Vaktinsats - fullgör eller boka ersättare! Bokningen är öppen!

Alla som har en bryggplats skall fullgöra vaktinsats. Denna består av en natt med två personer eller två nätter med en person.


För att betona vikten av att dett finns vakt inom området under båtsäsongen beslutade årsmötet 2021 att dubblera avgiften för dem som varken fullgör vaktinsats eller skaffar ersättare ur vaktpoolen. Detta innebär att avgiften för ej fullgjord vaktinsats är 2 000 kr per år. Boka hellre ersättare än betala avgiften.


Vet Du att Du inte kan fullgöra Din vaktinsats så boka ersättare ur vaktpoolen så tidigt som möjligt.

Kommer du ha elbil i framtiden?

Naturvårdsverket har avslagit klubbens ansökan och klubben har begärt omprövning av beslutet.

Under de närmaste åren kommer fler och fler att skaffa elbil. Skaffar Du elbil och bor Du en bit bort från klubben kan det vara guld värt att ha en egen laddplats, så att Du har en fulladdad bil på  när Du ska åka hem.

 

Båtklubben kommer att ansöka om det statliga bidrag som täcker upp till 50% av kostnaden för laddbox, material och arbetskostnad. (Ansökan kostar inget och belastar inte de som inte är intresserade av laddplats.)

 

Ansluter 10 medlemmar sig, och bidraget erhålls, beräknas kostnaden per laddplats bli ca 13 000 kr. Att ladda bilen på båtklubben kommer att bli betydligt billigare än på de laddstationer som nu finns tillgängliga.

 

Ju fler som är med från början desto lägre blir kostnaden, eftersom vi delar på gräv- och kabelkostnaden.

 

Vill Du veta mer?

Mejla gustav.ahlford@gmail.com för att anmäla intresse.


Är det Din båtvagn som saknar vagnsbricka?

På klubbens område står några båtvagnar utan vagnsbricka.  Är någon av dem din så kontakta hamnkaptenen Sven-Åke Damström.


Sanera båtskrov från giftig färg?

Transportstyrelsen har tagit fram handledning för hur båtskrov kan saneras. En uppskattad presentation har gjorts av båtunionen. Länk till anvisningarn finns här.

https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/sa-ska-batbottenfargen-saneras-sakert/

Nya swish-nummer

Antalet betalningar till klubben via swish har ökat starkt. För att underlätt bokföringen införs fler swish-nummer kopplade till respetkive ändamål


Gästparkering  (samma nr som tidigare)                    123 234 09 41

El-laddning             123 111 63 26

Tvätt                        123 162 32 30

Övrigt (så som pråmhyra, nycklar, sjösättn./upptagning 123 162 32 48


Har vi rätt mailadress till dig?

Dina uppgifter ligger i Svenska Båtunionens register BAS-K. Det är också där du bokar vaktpassen.


Allt mer information sänds ut per mail och vi ber att du själv kontrollerar och uppdaterar alla dina uppgifter i BAS-K.


Om du behöver hjälp, kontakta Sven-Åke Damström.


Tack för din medverkan!


Om- eller hopbyggnad av klubbstugorna - alternativa förslag uppritade.

Arbetet har återupptagits efter paus p g a Covid. Nu finns första utkast på två alternativa förslag uppritade, och anslagna i klubbhuset.


Sedan tidigt 2000-tal fanns ett förslag om att bygga ihop klubbhusen A och B och bl.a. ordna att ordna bättre köks- och våtutrymmen. Senare tillkom frågan om eventuella teknikutrymmen för spolplatta om sådan skulle fodras.

(För närvarande bedöms krav på spolplatta  bedöms ej föreligga om båtarna ej målas, utan tvättas för att hålla havstulpaner borta.) 


Innan ombyggnad påbörjas kommer förslag föreläggas ett årsmöte för beslut.


Arbetsgruppen består av 

     Anders Eriksson  070-5843266

     Erik Landström    070-6830950

     David Moberg  sammankallande 

     070-5419178

     david.moberg@fe-arkitekter.se

     Josef Nanajakkara 070-3633205

     Erika Onelius         070-8360200

     erika.onelius@svenskakyrkan.se

     

På sommarmötet 2019 framfördes följande önskemål

    • Handikappanpassad entré och våtutrymmen.
    • Större arbetsytor i köksdel.
    • Utsikt mot söder.
    • Dubblera dusch och tvättmaskiner.
    • Möjlighet att övernatta om man kommer resande och finner att båten ej fungerar.


Synpunkter på de uppritade förslagen, eller önskemål om ytterligare funktioner, kan meddelas per telefon eller mail till klubbens ordförande Gösta Enebog (070 6224069 genebog@hotmail.com.). Eller till någon av arbetsgruppens medlemmar.