Hem

  Välkommen till Stenö Båtklubb!


Stenö Båtklubb är en ideell allmännyttig förening. Klubben har 191 båtplatser och ca 230 medlemmar.

Vi hjälps åt att hålla god ordning på klubbområdet, vid byggnader, på bryggor och hela hamnområdet.

I medlemsskapet ingår  att alla som har båtplats går vakt på klubbområdet för att förhindra stölder

av båtmotorer och båtar eller annan åverkan. Läs mer på sidan Vaktinsats.

Trivsel- och ordningsregler, avfallshantering, frågor om förtöjning, vinterplatser m.m. finns

under fliken Anläggningen. Där finns även karta över hamnområdet.

Under Aktuellt längre ned på denna sida informerar vi om nyheter, viktiga datum, arbetshelger o.d.


Aktuellt

Nya swish-nummer

Antalet betalningar till klubben via swish har ökat starkt. För att underlätt bokföringen införs fler swish-nummer kopplade till respetkive ändamål


Gästparkering  (samma nr som tidigare)                    123 234 09 41

El-laddning             123 111 63 26

Tvätt                        123 162 32 30

Övrigt (så som pråmhyra, nycklar, sjösättn./upptagning 123 162 32 48


Har vi rätt mailadress till dig?

Dina uppgifter ligger i Svenska Båtunionens register BAS-K. Det är också där du bokar vaktpassen.


Allt mer information sänds ut per mail och vi ber att du själv kontrollerar och uppdaterar alla dina uppgifter i BAS-K.


Om du behöver hjälp, kontakta Sven-Åke Damström.


Tack för din medverkan!


Om- eller hopbyggnad av klubbstugorna - starten skjuten på framtiden.

På årsmötet presenterades styrelsens förslag att bygga en ny våtrumsdel mellan husen A och B.

Styrelsen anser sig nu ha tillräcklit med underlag för att göra en upphandling av den delen. Och sedan följa upp med att medlemmarna så långt möjligt själva renoverar hus A.


Men med tanke på att planerad muddring är kostsam, och att klubbens ekonomi inte kan bära både muddring och ombyggnad av klubbhus. föreslog styrelsen årsmötet att om- och tillbyggnaden skjuts upp några år.


Om läget ändras i närtid, så att styrelsen ser att arbetet skulle kunna genomföras, kommer ett extra årsmöte att utlysas för beslut om arbetets utformning, igångsättning och finansiering till del med lån.

 

Arbetsgruppen består av 

     Anders Eriksson  070-5843266

     Erik Landström    070-6830950

     Olle Jonsson        070-5895895

     Erika Onelius        070-8360200

          

På sommarmötet 2019 framfördes följande önskemål, vilka tillgodoses i det "parkerade" förslaget.

    • Handikappanpassad entré och våtutrymmen.
    • Större arbetsytor i köksdel.
    • Utsikt mot söder.
    • Dubblera dusch och tvättmaskiner.
    • Möjlighet att övernatta om man kommer resande och finner att båten ej fungerar.


Synpunkter på de uppritade förslagen, eller önskemål om ytterligare funktioner, kan meddelas per telefon eller mail till klubbens ordförande Gösta Enebog (070 6224069 genebog@hotmail.com.). Eller till någon av arbetsgruppens medlemmar.


COBOATS och BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN

Anslut dig gärna till Facebookgruppen BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN för information om brott och förebyggande åtgärder och till COBOATS för att få snabb information om stölder eller problem vid din bryggplats.


Inbjudan till medlemmarna i Stenö Båtklubb har mailats ut. Ny inbjudan kan fås från Sven-Åke Damström, se sidan Kontakt.

Saltstänk nr 1 2024

Saltstänk nr 1 2024 kan läsas här


Lägg in ditt personnummers sista fyra siffror i BAS! 

Båtunionen höjer säkerheten i BAS genom att införa komplett personnummer. Uppdatera själv i BAs eller meddela de sista siffrorna till Svene-Åke.

När personnumret är komplett kan Du boka i BAS med hjälp av BankID. 


Tvättmaskinen bokas från och med 2024 via BAS.


Medlemsinsats - bokningen i BAS  öppnar under mars.

Alla båtplatsinnehavare skall göra en medlemsinsats på 10 timmar per säsong.
För dem som har svårt att delta på arbetsdag kan det finnas arbetsuppgifter att utföra enskilt. Kontakta i så fall någon av arbetsledarna.


Årsmötet 10 juli 2023 - protokollet publicerat

Årsmötet avhölls den 10 juli. Protokollet är publicerat under flik klubbinfo.


Utöver sedvanliga punkter fick styrelsen i uppdrag att beställa muddring och det beslutades om en extra avgift på 1 500 kr/båtplats som delfinansiering av muddringen.

För om-och tillbyggnad av klubbhus finns underlag i form av kalkyleroch ritningar. Men klubben kan inte finansiera både muddring och klubbhus samtidigt, varför klubbhuset får vänta. I övrigt se protokollet.


Avgift för högtryckstvätt

En avgift på 30 kr tas ut för nyttjande av klubbens högtryckstvätt. Betala med swish. Skälet till avgiften är att högtryckstvättarna slits hårt och måste bytas ofta. Avsikten är att det skall finnas en utrustning i reserv att ta till för den som kommer till spolplatsen och finner att högtryckstvätten ej fungerar. 


Larm i Hangaren

Säkerheten i Hangaren förbättras med larm och åtgäder från vaktbolag. 


Havstulpanvarning - båttvätt

Svenska Båtunionen bedriver ett projekt för att upptäcka havstulpaner just när de fäster på t ex båtar, och innan de fått ett hårt kalkrikt skal. I det läget går det att tvätta bort havstulpanerna. På detta vis kan bottentvätt ersätta målning med miljöstörande färger. (Biocidfärger är ej tillåtna i våra farvatten.)


Vi på Stenö Båtklubb driver en av Havstulpanvarnings observationspunkter.


Vill Du få ett SMS eller mail när det är dags att tvätta båtbotten, för att minska påväxten av havstulpaner, så kan Du anmäla Dig via

https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/anmal-dig-till-havstulpanvarningen/


eller SMSa "havstulpan start" till 71120.

Deltagandet är gratis.


Om Du inte vill ta upp båten för bottentvätt kan Du använda båtbottentvätten på Sandarne Båtklubb. Föranmälan fordras.

http://www.sandarnebatklubb.se/battvatt.html

 
Årsmöte äger rum 8 juli 2024 

Liksom de senaste åren äger årsmötet rum i juli, eftersom det ger flest medlemmar möjlighet att delta.


Datum för medlemsinsatser mm

Gemensamma arbetsdagar:

27/4, 4/5, 25/5, 8/6, 24/8 samt 21/9.

Anmälan via BAS.

Om Du inte kan delta dessa dagar kan Du kontakta någon av arbetsledarna för att komma överens om arbetsuppgifter som Du kan utföra enskilt.


Hangaren

Båtar skall tas ut ur Hangaren senast den 7/6, och bilar får ställas in från och med 9/6. Till hösten får båtar ställas in från 25/8. Sista dag för bilar i Hangaren är 23/8.


Båtar på Gästparkeringen

Båtar uppställda på Gästparkeringen skall tas bort senast 15/6, och får ställas dit tidigast 1/9.


Höjt pris på gästparkeringen
Med anledning av tidigare beslut om att höja avgifter för fasta p-platserna, så höjs avgiften för gästparkering till 20 kr per dygn från 1/1 2024.


Kommer du ha elbil i framtiden? 12 laddplatser har installerats med beviljat statligt stöd.

1 laddplatser är ledig för bokning. "Först till kvarn" gäller.

På klubbens begäran har Naturvårdsverket beviljat stöd till 12 personliga laddplatser på klubbens område. 11 platser är bokade.

Det statliga bidraget täcker upp till 50% av kostnaden för laddbox, material och arbetskostnad.

Kostnaden per laddplats bli ca 14 500 kr. Att ladda bilen på båtklubben kommer att bli betydligt billigare än på de laddstationer som nu finns tillgängliga.

Vill Du veta mer?
Kontakta Lennart Almstedt

+46705456088 lennart@almstedt.nu


Vaktinsats - fullgör eller boka ersättare! Bokningen är öppen!

Alla som har en bryggplats skall fullgöra vaktinsats. Denna består av en natt med två personer eller två nätter med en person.


Vet Du att Du inte kan fullgöra Din vaktinsats så boka ersättare ur vaktpoolen så tidigt som möjligt.


För att betona vikten av att dett finns vakt inom området under båtsäsongen beslutade årsmötet 2021 att dubblera avgiften för dem som varken fullgör vaktinsats eller skaffar ersättare ur vaktpoolen. Detta innebär att avgiften för ej fullgjord vaktinsats är 2 000 kr per år. Boka hellre ersättare än betala avgiften."Allmänna" laddplatser på klubbområdet får Europakontakter

Idag finns 4 ”allmänna” laddplatser för bilar. Det går att ladda med 230v/10A vid dessa och sedan flytta bilen när den är färdigladdad. För att minska brandrisken kommer uttagen att bytas mot s.k. europakontakter. Från 1/1 2024 är kostnaden är 200 kr/påbörjat dygn som bilen står på laddplatsen p g a högre elpriser och större batterier på elbilar.


Är det Din båtvagn som saknar vagnsbricka?

På klubbens område står några båtvagnar utan vagnsbricka.  Är någon av dem din så kontakta hamnkaptenen Sven-Åke Damström.


Sanera båtskrov från giftig färg?

Transportstyrelsen har tagit fram handledning för hur båtskrov kan saneras. En presentation har gjorts av Båtunionen. Länk till anvisningarna finns här.

https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/sa-ska-batbottenfargen-saneras-sakert/