Hem

  Välkommen till Stenö Båtklubb!


Stenö Båtklubb är en ideell allmännyttig förening. Klubben har 191 båtplatser och ca 230 medlemmar.

Vi hjälps åt att hålla god ordning på klubbområdet, vid byggnader, på bryggor och hela hamnområdet.

I medlemsskapet ingår  att alla som har båtplats går vakt på klubbområdet för att förhindra stölder

av båtmotorer och båtar eller annan åverkan. Läs mer på sidan Vaktinsats.

Trivsel- och ordningsregler, avfallshantering, frågor om förtöjning, vinterplatser m.m. finns

under fliken Anläggningen. Där finns även karta över hamnområdet.

Under Aktuellt längre ned på denna sida informerar vi om nyheter, viktiga datum, arbetshelger o.d.


Aktuellt

Kallelse till extra årsmöte 24 augusti 2024 kl 11.00

Extra årsmöte hålls i anslutning till arbetsdagen den 24/8. Föredragningslistan upptar, utöver formalia endast förslag om ändrad firmateckning en § 8 p 1. Förslaget finns under klubbinfo.


Ordinarie årsmöte ägde rum 8 juli 2024.  

Bl.a. antogs förslag om stadgeändring ang. firmateckning. För att det skall bli gällande hålls ett extra årsmöte 24/8.

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras på sidan klubbinfo och återges i kommande Saltstänk nr 2. 


Datum för medlemsinsatser mm Bokning i BAS är öppen för höstens arbetsdagar

Gemensamma arbetsdagar:

24/8 samt 21/9.

Anmälan via BAS.

Om Du inte kan delta dessa dagar kan Du kontakta någon av arbetsledarna för att komma överens om arbetsuppgifter som Du kan utföra enskilt.


Hangaren

Båtar skall tas ut ur Hangaren senast den 7/6, och bilar får ställas in från och med 9/6. Till hösten får båtar ställas in från 25/8. Sista dag för bilar i Hangaren är 23/8.


Båtar på Gästparkeringen

Båtar uppställda på Gästparkeringen skall tas bort senast 15/6, och får ställas dit tidigast 1/9.


Höjt pris på gästparkeringen
Med anledning av tidigare beslut om att höja avgifter för fasta p-platserna, så höjs avgiften för gästparkering till 20 kr per dygn från 1/1 2024.


Kommer du ha elbil i framtiden? 12 laddplatser har installerats med statligt stöd.

1 laddplats är ledig för bokning. "Först till kvarn" gäller.

På klubbens begäran har Naturvårdsverket beviljat stöd till 12 personliga laddplatser på klubbens område. 11 platser är bokade.


Kostnaden per laddplats blev något lägre än beräknade, och landade på 13 350 kr. Att ladda bilen på båtklubben kommer att bli betydligt billigare än på de laddstationer som nu finns tillgängliga.

Vill Du veta mer?
Kontakta Lennart Almstedt

+46705456088 lennart@almstedt.nu


Vaktinsats - fullgör eller boka ersättare! Bokningen är öppen!

Alla som har en bryggplats skall fullgöra vaktinsats. Denna består av en natt med två personer eller två nätter med en person.


Vet Du att Du inte kan fullgöra Din vaktinsats så boka ersättare ur vaktpoolen så tidigt som möjligt.


För att betona vikten av att dett finns vakt inom området under båtsäsongen beslutade årsmötet 2021 att dubblera avgiften för dem som varken fullgör vaktinsats eller skaffar ersättare ur vaktpoolen. Detta innebär att avgiften för ej fullgjord vaktinsats är 2 000 kr per år. Boka hellre ersättare än betala avgiften."Allmänna" laddplatser på klubbområdet får Europakontakter

Idag finns 4 ”allmänna” laddplatser för bilar. Det går att ladda med 230v/10A vid dessa och sedan flytta bilen när den är färdigladdad. För att minska brandrisken kommer uttagen att bytas mot s.k. europakontakter. Från 1/1 2024 är kostnaden är 200 kr/påbörjat dygn som bilen står på laddplatsen p g a högre elpriser och större batterier på elbilar.

Saltstänk nr 1 2024

Saltstänk nr 1 2024 kan läsas här


Lägg in ditt personnummers sista fyra siffror i BAS! 

Båtunionen höjer säkerheten i BAS genom att införa komplett personnummer. Uppdatera själv i BAs eller meddela de sista siffrorna till Svene-Åke.

När personnumret är komplett kan Du boka i BAS med hjälp av BankID. 


Tvättmaskinen bokas från och med 2024 via BAS.


Är det Din båtvagn som saknar vagnsbricka?

På klubbens område står några båtvagnar utan vagnsbricka. Är någon av dem din så kontakta hamnkaptenen Sven-Åke Damström.Avgift för högtryckstvätt

En avgift på 30 kr tas ut för nyttjande av klubbens högtryckstvätt. Betala med swish. Skälet till avgiften är att högtryckstvättarna slits hårt och måste bytas ofta. Avsikten är att det skall finnas en utrustning i reserv att ta till för den som kommer till spolplatsen och finner att högtryckstvätten ej fungerar. 


Larm i Hangaren

Säkerheten i Hangaren förbättras med larm och åtgäder från vaktbolag. 


Havstulpanvarning - båttvätt

Tvätta båtens botten när havstulpanerna sätter sig, istället för att måla botten med otillåten bottenfärg.


Vi på Stenö Båtklubb driver en av Havstulpanvarnings observationspunkter.Högra delen av mätplattan tvättades när vi meddelade att havstulpanerna fäste på vår observationspunkt. Den vänstra delen  lämnades otvättad. 


Vill Du få ett SMS eller mail när det är dags att tvätta båtbotten, så kan Du anmäla Dig via

https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/anmal-dig-till-havstulpanvarningen/


eller SMSa "havstulpan start" till 71120.

Deltagandet är gratis.


Om Du inte vill ta upp båten för bottentvätt kan Du använda båtbottentvätten på Sandarne Båtklubb. Föranmälan fordras.

http://www.sandarnebatklubb.se/battvatt.html

 

Sanera båtskrov från giftig färg?

Transportstyrelsen har tagit fram handledning för hur båtskrov kan saneras. En presentation har gjorts av Båtunionen. Länk till anvisningarna finns här.

https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/sa-ska-batbottenfargen-saneras-sakert/Nya swish-nummer

Antalet betalningar till klubben via swish har ökat starkt. För att underlätt bokföringen införs fler swish-nummer kopplade till respetkive ändamål


Gästparkering  (samma nr som tidigare)                    123 234 09 41

El-laddning             123 111 63 26

Tvätt                        123 162 32 30

Övrigt (så som pråmhyra, nycklar, sjösättn./upptagning 123 162 32 48


Har vi rätt mailadress till dig?

Dina uppgifter ligger i Svenska Båtunionens register BAS-K. Det är också där du bokar vaktpassen.


Allt mer information sänds ut per mail och vi ber att du själv kontrollerar och uppdaterar alla dina uppgifter i BAS-K.


Om du behöver hjälp, kontakta Sven-Åke Damström.


Tack för din medverkan!


Ombyggnad av klubbstugorna

Årsmötet 2024 antog styrelsens förslag om att inrymma kompletterande funktioner i hus B, istället för att bygga en ny del mellan hus A och B. 


Arbetet inled med hus B och när detta iordningställts tas hus A om hand.

Olle Råst kommer att bjuda in till arbete med projektet.

 

Arbetsgruppen för ombyggnaden har bestått av 

     Anders Eriksson  070-5843266

     Erik Landström    070-6830950

     Olle Råst             070-5895895

     Erika Onelius       070-8360200

          

På sommarmötet 2019 framfördes följande önskemål, 

    • Handikappanpassad entré och våtutrymmen.
    • Större arbetsytor i köksdel.
    • Utsikt mot söder.
    • Dubblera dusch och tvättmaskiner.
    • Möjlighet att övernatta om man kommer resande och finner att båten ej fungerar.

Det uppritade förslaget finns på sidan Anläggningen.


Synpunkter på de uppritade förslagen, eller önskemål om ytterligare funktioner, kan meddelas per telefon eller mail till Olle Råst, eller till någon annan av arbetsgruppens medlemmar.


COBOATS och BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN

Anslut dig gärna till Facebookgruppen BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN för information om brott och förebyggande åtgärder och till COBOATS för att få snabb information om stölder eller problem vid din bryggplats.


Inbjudan till medlemmarna i Stenö Båtklubb har mailats ut. Ny inbjudan kan fås från Sven-Åke Damström, se sidan Kontakt.