Vaktinsats

Vaktinsats


Årsmötet 2017 beslutade att införa obligatorisk Vaktinsats för båtplatsinnehavare. Årsmötet 2021 betonade att vaktinsats är ett viktigt åtgande för båtplatsinnehavare. 


Vaktinsatsen fullgörs antingen genom att under en natt delta med två personer som representerar båtplatsen eller genom att delta med en person under två nätter. (D v s varje båtplatsinnehavare svarar för insats under två personnätter.)


Varje båtplatsinnehavare får själv se till att boka sig och ev. annan person som deltar.

OBS mycket viktigt att den andra personen också förs in i registret på rätt sätt för att försäkringen skall gälla!

Se anvisning nedan.


Båtplatsinnehavare som ej bemannar någon personnatt debiteras 2 000 kronor och den som endast fullgör en personnatt debiteras 1 000 kr. (Att i slutet av säsongen finna att ingen tid är ledig för bokning är ingen ursäkt för att slippa avgift).


Bokning av Vaktinsats - nu med bankID.

Bokning kan ske under hela perioden som det är vaktinsats.


Vaktinsats bokas elektroniskt via BAS-K på båtunionens hemsida.


För att kunna boka det skall du ha

1. Anmält din mailadress*  till klubben och fått den registrerad

2. Användarnamn och Lösenord som sänts ut per mail via SBUs system eller ha anmält de fyra sista siffrona i ditt personnummer till klubben så att Du kan använda bankID för bokningen.


Saknar du användarnamn eller lösenord kan du kontakta Sven-Åke Damström på telefon

070 554 24 62 eller mail sven-ake@damstrom.se och få hjälp. Uppgift om din mailadress skickar du till honom.


Sven-Åke hjälper också dem som inte har tillgång till dator att boka vaktinsats.


*) Om du anmäler Din arbetsmail utgår klubben ändå från att Du läser mailen även om klubben får frånvaromeddelande när påminnelse om kommande vaktinsats sänds ut.


 


 


Medlemmar och anhöriga eller andra som går vakt omfattas av klubbens försäkring hos Svenska Sjö.  Samtliga skall vara registrerade via bokningen BAS-K för att omfattas av försäkringen.


När Du bokar Vaktinsats där Du skall ha med anhörig/bekant så noterar Du Ditt namn på bägge raderna där det står "boka" för vald dag. Sedan skriver Du in medföljarens namn i fältet för kommentarer (till höger) på en av raderna där du skrivit ditt namn. (Eller om Du som båtplatshavare bokar och har två andra som går så skriver Du in Ditt namn på bägge raderna "boka" och sedan deras namn på var sin kommentarrad).


Vaktpool

Om Du, trots allt, saknar möjlighet att göra Vaktinsats ber vi dig undersöka med Vaktpoolen om de kan träda in. Det är mycket viktigare för god säkerhet på klubben att det finns vakter på plats än att klubben får in avgift för utebliven vaktinsats. Ersättning till den som ställer upp för dig gör ni upp om och betalar du direkt till denne.


Följande medlemmar har hitintills anmält att de kan ställa upp

  • Barbro Olsson 073 023 57 55
  • Eivy Ängvald 0270 15538 0270 60038
  • Monica Damström 073 021 67 04
  • Sven-Åke Damström 070 554 24 62
  • Bo Wedin  070 769 87 56
  • Nina Heldt 070 539 43 35
  • Håkan Lindholm 070 653 74 87


Vill Du ingå i Vaktpoolen meddelar Du Sven-Åke Damström

Exempel på hur Vaktinsats bokas