Hangaren

Hangaren


Regler för att få förvara båt i Hangaren fastställda av årsmöten 2017 samt 2020


Plats i hangaren

1. Medlem kan få förvara sin båt i Hangaren givet att det finns plats i denna och att båten förvaras på lämplig vagn, att båten är minst ansvarsförsäkrad under uppställningstiden, att båten har sin sommarplats vid klubbens bryggor samt att båtägaren i övrigt följer de praktiska regler som Styrelsen eller Hamnkaptenen beslutar om och betalar för platsen fastställd avgift.


2. Ett avtal om förvaring av båt i Hangaren skall upprättas mellan Klubben och respektive medlem.


3. Om flera medlemmar önskar förvara sina båtar i Hangaren, än vad det finns plats för, gäller kölista för tilldelning av plats.


4. Båtplats i Hangaren får endast övertas av maka/make/sambo och då förutsatt att denne är eller blir medlem i klubben samt inträder i den nuvarande platsinnehavarens ställe.


5. Medlem som har båtplats i Hangaren men önskar lämna denna skall säga upp platsen senast 1 september. (Vid senare uppsägning kan medlemmen åläggas ordinarie förvaringsavgift om Klubben inte hinner få in annan som betalar för platsen).


Avgift för vinterförvaring av båt i Hangaren

6. Avgiften för att förvara en båt i Hangaren skall vara marknadsmässig.


7. För vintersäsongen 2020/2021, och till dess styrelsen beslutar om annan avgift, debiteras 200 kr per kvadratmeter båtyta.


8. Båtens yta beräknas som båtens största längd (utan ev. utombordsmotor) multiplicerad med båtens största bredd.


9. Avgiften för förvaring av båten kommande vinter betalas mot faktura senast 1 november.


Underhåll av Hangaren samt Hangarfond


Underhåll av Hangaren sköts på samma sätt som klubbens övriga anläggningar via styrelsebeslut, arbetsledare, arbete på arbetshelg där så är lämpligt eller via entreprenad när detta bedöms lämpligast.


Hangarfonden har varit en del av klubbens ordinarie ekonomi, ingått i klubbens bokföring etc, varför årsmötet 2020 beslutade att någon särskild fond för hangaren ej skall finnas. 

Turordninglista för uppställning av båt i hangaren


Kö till hangaren

1

Norgren Anna

2013-10-24

2

Hedström Patrik

2015-09-01

3

Olsson Jenny

2015-09-02

4

Peterson Hans

2015-09-04

5

Almstedt Anneli

2016-04-24

6

Lonér Ingrid

2016-04-26

7

Andersson Ulf

2018-07-10

8

Granér Elinor

2018-11-24

9

Ahlford Gustav

2020-09-25

10

Ellgren De Moreno E

2021-06-15

11

Anna Welander

2021-07-12

12

Henrik Haraldsson

2021-10-17

13

Daniel Bäckström

2022-04-24

14

Maria Kullberg

2023-08-01

15

Mats Pettersson

2023-10-23

16

Mattias Taflin

2024-03-25


Uppdaterad

2024-03-25
OBS


All uppställning av båt i Hangaren ska ske i samråd med Hamnkaptenen.


Ett avtal om båtförvaring i Hangaren ska vara undertecknat av medlemmen och lämnat till Hamnkaptenen innan båt får ställas in.