Historia

Stenö Båtklubbs historia


Hösten 1964 träffades ett 20-tal intresserade båtägare på Centralkaféet i Sandarne för att diskutera förutsättningarna för att bilda en båtklubb med hamn i Lötviken. Samtliga deltagare i träffen visade mycket stort intresse för saken. En utredningskommitté tillsattes med uppgift att vid ett kommande möte under våren 1965 presentera ett förslag på lämplig hamnplats. Kommittén kom att bestå av Sven Gustavsson, Sven Nordlund och Olle Berglund,  initiativtagarna till träffen.


Den 12 maj 1965 träffades man åter igen. Man beslöt då att bilda en båtklubb och följande valdes till styrelse:

Sven Nordlund, ordförande. Sven Gustavsson, vice ordförande. Göran Nilsson, sekreterare.


Något namn på klubben bestämde man inte utan den valda styrelsen fick i uppdrag att vid ett kommande klubbmöte föreslå ett sådant. Till hjälp fick styrelsen en hel del namnförslag från mötesdeltagarna.


Utredningskommittén lade fram ett förslag till hamnplats, omfattande tre alternativ:

A - Lötvikens norra strand, intill Godtemplarparken.

B - Lötvikens södra strand, mitt emot Godtemplarparken.

C - Inre Lötviken, innanför Lötholmen.


Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta utredningen om hamnens läge och utseende samt att utarbeta ett förslag till stadgar.


Vid klubbens första ordinarie möte under år 1965 föreslog styrelsen att hamnens läge skulle vara alternativ A. Mötet godkände detta förslag liksom styrelsens förslag att klubbens namn skulle vara "Stenö båtklubb". Även styrelsens förslag till stadgar antogs av mötet.


Skrivelse ingavs till drätselkammaren i Söderhamn med anhållan om upplåtelse av mark, vilket resulterade i att staden under hösten uppmätte marken och upprättade en arrendekarta vilken utlöstes med kronor 262:- Nyttjanderätten för området på 5.008,5 kvm blev 20 år räknat från 1 maj 1966. Någon avgift skulle ej utgå för arrendet.


Beslöts att man arbetade fram förslag till hamn och byggde den. Klubbens medlemmar skulle dels utnyttja befintliga bryggor, ägda av Göran Nilsson, Lars Bergman, Ture Lindberg, Erik Bursven och Hillmer Renström, dels själva få ordna med provisoriska bryggor på egen bekostnad. För att anskaffa virke till bryggor inlämnades under hösten anbud å rivning av uthusen vid Sandarne skola. Anbudet antogs av fastighetskontoret mot att klubben erlade 50:- kronor.


Medlemsantalet var vid 1965 års slut 65, och medlemsavgiften var 5 Kr.


* * *


Stenö Båtklubbs 50-årsjubileum

Lördagen den 18 juli 2015 anordnade klubben en jubileumsdag med anledning av vårt 50-årsfirande. Mellan kl 12 och 15 bjöds besökarna på olika aktiviteter och ett hundratal personer trivdes trots att vädret inte var det bästa. Alla bjöds på fika, barnen dessutom på fiskdamm och det fanns möjlighet att köpa grillad korv till självkostnadspris. Björn Hagström och Nicke Svensson stod för skön bakgrundsmusik.


Många gick tipspromenaden som Inga och Lars-Åke Thorsén hade satt ut. Vid prisutdelningen fick ett tiotal personer priser skänkta av företaget Båthuset, Söderhamn. Båthuset var också på plats med en båt på vagn och visade säkerhetslås för utombordsmotorer.


Trollharens Fisk hade försäljning av egna produkter och en populär aktivitet var att gissa vikten på en lax. 6,955 kg vägde den och vanns av Göran Grudén Svensson.


I gamla klubbstugan fanns en fotoutställning. Ett 50-tal foton som lånats av Lars Brolin och Fiskarmuseet beskrev vår del av skärgården för 100 år sedan. Barbro Olsson guidade och berättade om de olika bilderna. Men det fanns också färskare foton. Lars-Åke och Inga visade egna kort de tagit under årens lopp, på speciella händelser som skett de senaste 30 åren.


13.30 var det så dags för dagens höjdpunkt. Besök av Hans Majestät Konungen (alias Göran Gabrielsson,imitatör och skärgårdsbo). Kungssången ljuder och publiken reser sig upp och in kommer konungen och håller ett kortare jubileumstal. Därefter behöver Göran byta om och då passar Lars Åke Thorsén på att berätta lite om klubbens bildande och historik.


Efter några minuter återkommer Göran Gabrielsson och bjuder på en jubileumsshow under en halvtimmes tid. Han gör en "stå upp show" där han imiterar (med röst, lösnäsor och peruker) ett stort antal kända personer. Att det var mycket uppskattat förstår man av publiken skrattsalvor.


Senare under kvällen hålls en jubileumsmiddag. Ett 40-tal personer (inbjudna gäster, funktionärer och klubbmedlemmar) minglar och avnjuter en god buffé.


Gösta Enebog


Ordförande/


Några bilder från jubileumsfirandet finns bland bilder inskickade av medlemmar som du når på sidan Bilder.Ovanstående 3 bilder:

Foto Monica Damström