Miljö

Miljö

Ansvarig för miljöfrågor: Monika Grudén


Sophantering på Stenö Båtklubb


Hushållsavfall

Utanför Stenö Båtklubbs område finns två underjordsbehållare som är till för hushållssopor. De töms av Söderhamn Nära.

Där får ENBART hushållssopor slängas.


Grovavfall

Var och en skall SJÄLV köra grovavfall till Långtå återvinningscentral.

Vilket är AVGIFTSFRITT för privatpersoner.

Öppettider:

Se info. på Söderhamns Näras hemsida angående öppettider.


Miljöbod

På området finns det en miljöbod ett så kallad Simplex skåp från SUEZ.

Simplexskåpet är till för miljöfarligt avfall som uppstår PÅ båtklubben.

Där kan man lämna:

¤ Spillolja

¤ Oljefilter

¤ Batterier

¤ Färgavfall

¤ Lösningsmedel


Simplexskåpet är låst. Nyckeln hänger vid gångjärnet vid dörren.Toalettavfall från fritidsbåtar

Sedan den 1 april 2015 är det inte tillåtet att släppa ut toalettavfall i svenskt sjöterritorium. Det innebär att fritidsbåtshamnar som tar emot båtar med installerad toalett skall ha en mottagningsanordning för toalettavfall. Det gäller inte tömning av toalettavfall från hink, potta eller liknande.


Stenö Båtklubb har i samband med regeländringen bedömt att de båtar som ligger vid våra bryggor inte har behov av tömningsanläggning.Bottenmålning

Bottenfärg med Tributyltenn (TBT) är förbjudet från 1989 på fritidsbåtar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i små halter. Det är också giftigt för människan, efter som det påverkar våra hormoner.


Bottniska viken räknas som extra känsliga vatten. Där får endast alternativa metoder eller biocidfria färger användas. Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig.


Det finns även riktlinjer om att båtklubbar ska ha en spolplatta som tar hand om det

tvättvatten som uppstår vid tvätt av båtar, som målats med miljöstörande bottenfärg. Detta är en kostsam investering och för att slippa denna bör inte båtar med miljöstörande bottenfärger tvättas på klubben.


Alternativ till bottenmålning kan vara att tvätta den omålade båten under säsongen ca 2 ggr för att förhindra tillväxt. Havstulpaner är svåra att få bort men fäster vid vissa tidpunkter under sommaren och då är det bäst att vidta någon åtgärd inom 1-2 veckor. Detta för att havstulpanen ska vara lätt att få bort.

Det finns en kostnadsfri havstulpantjänst:

SMS till 71120. Skriv "havstulpan start" i meddelanderutan.

För mer lokal havstulpanstatus besök Batmiljo.se klicka i mätplattor.

eller

Införskaffa en skrovskyddsduk, en så kallad Cleanboat protector.


(Texten uppdaterad 2018-10-01)

Miljöoden från Simplex är åter på plats på klubben. Liksom föregående år är den enbart avsedd för miljöstörande avfall som uppkommer inom klubbområdet. Allt annat, t ex från Din stuga, skall Du själv ta till miljöstation vid ICA Nyplan eller till Långtå.