Kontakt

Styrelse och funktionärer för Stenö Båtklubb

Kontaktuppgifter

Stenö Båtklubb

c/o Monica Damström

Bersvägen 33

826 61 Söderala

monica@damstrom.seVerksamhets-

kommitté 2020

Sven-Åke Damström

(sammankallande)

David Moberg

Monika Grudén

Tomas Bodlund

Göran Grudén

Mats PetterssonLänkar till några andra båtklubbar

Motorbåtsklubb


ORDFÖRANDE

Gösta Enebog

070-622 40 69

genebog@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE

Thomas Thyr 

072-221 16 98

info@ljusnesportfiskeklubb.com

STYRELSELEDAMOT

Lennart Källman

070-598 99 21

lennart.ka51@outlook.com

HAMNKAPTEN

Sven-Åke Damström

070-554 24 62

sven-ake@damstrom.se

VICE ARBETSLEDARE

Göran Grudén

070-534 27 18

goran.gruden@hotmail.com

VALBEREDNING

Eivy Ängvald

070-661 55 38

STUGFOGDE

Mats Pettersson

073-056 51 75

mats.pettersson@aol.com

KASSÖR

Monica Damström

073-021 67 04

monica@damstrom.se

VICE HAMNKAPTEN

Olle Jonsson

070-589 58 95

olle@

j-byggstockholm.se

MILJÖOMBUD

Monika Grudén

070-246 84 72

m_gruden@

hotmail.com

SEKRETERARE

Anders Eriksson

070-584 32 66

karl-anders.eriksson@telia.com

ARBETSLEDARE

Tomas Bodlund

070-312 08 72

tomas.bodlund@

gmail.com

RED. SALTSTÄNK

Gabrielle Roland Waldén

070-182 14 78

gabrielle.walden@

gmail.com