Kontakt

Styrelse och funktionärer för Stenö Båtklubb

Kontaktuppgifter

Stenö Båtklubb

c/o Monica Damström

Bersvägen 33

826 61 Söderala

monica@damstrom.seVerksamhets-

kommitté 2020

Sven-Åke Damström

(sammankallande)

Olle Råst

Monika Grudén

Tomas Bodlund

Göran Grudén

Mats PetterssonLänkar till några andra båtklubbar


ORDFÖRANDE

Thomas Thyr

072-221 16 98

info@ljusnesportfiskeklubb.com


VICE ORDFÖRANDE

Erik Onelius 

073-064 21 59

erik.onelius@gmail.com

STYRELSELEDAMOT

Lennart Källman

070-598 99 21

lennart.kallman@outlook.com

HAMNKAPTEN

Sven-Åke Damström

070-554 24 62

sven-ake@damstrom.se

VICE ARBETSLEDARE

Göran Grudén

070-534 27 18

goran.gruden@hotmail.com

VALBEREDNING

Eivy Ängvald

070-661 55 38

STUGFOGDE

Mats Pettersson

073-056 51 75

mats.pettersson@aol.com

KASSÖR

Monica Damström

073-021 67 04

monica@damstrom.se

VICE HAMNKAPTEN

Olle Råst

070-589 58 95

olle.n.jonsson@

gmail.com

MILJÖOMBUD

Monika Grudén

070-246 84 72

m_gruden@

hotmail.com

SEKRETERARE

Anders Eriksson

070-584 32 66

karl-anders.eriksson@telia.com

ARBETSLEDARE

Tomas Bodlund

070-312 08 72

tomas.bodlund@

gmail.com

RED. SALTSTÄNK

Anders Tapper

070-533 79 89

anderstapper@yahoo.se