Y-bommar

Y-bommar


Enligt beslut på årsmötet 2021 har klubben övertagit samtliga Y-bommar och underhållet av dessa. Ev. brister som upptäcks av medlem skall meddelas hamnkapten eller arbetsledare.


Ersättning för Y-bommar utbetalas till dem som köpt sin Y-bom 2017 eller senare. Se tabell i styrelsens förslag till årsmötet under Klubbinfo.


Istället för att köpa sin Y-bom betalar ny båtplatsinnehavare 1 000:- resp 1 500:- vid tillträdet till båtplats (upp till 6 meters Y-bom resp. 8 meters Y-bom). Årsavgiften för båtplats höjs med 100 resp. 200 kr från och med 2022.