Y-bommar

Y-bommar


Varje båtplatsinnehavare skall ha en Y-bom på norra sidan av sin plats.


I samband med att en båtplatsinnehavare lämnar sin plats erbjuder sig klubben att lösa Y-bommen i väntan på att annan medlem ska ta över platsen.


Ny båtplatsinnehavare kan köpa sin Y-bom av den som tidigare hade båtplatsen eller av klubben, om klubben löst ut Y-bommen från förre båtplatsinnehavaren. I de fall klubben löst Y-bommen kan den alternativt hyras för 500/600 kronor per år. 


I de fall klubben löser Y-bom tillämpas följande prissättning:


Icke defekta Y-bommar som är 5 eller 6 meter löses med 3 500 kr och Y-bommar som är 8 meter löses med 4 500 kronor.


Om Y-bommen är defekt erbjudes beloppet med avdrag för kostnaden för de delar som behöve bytas ut. Hamnkaptenen får avgöra om Y-bommen är defekt.


Om frånträdande båtplatsinnehavare väljer att ej anta klubbens erbjudande om lösen av Y-bom får denne själv komma överens med tillträdande båtplatsinnehavare om priset.