Vinterplatser

Vinterplatser


Märkning av båtvagnar - vagnsbrickor införs


Det är ont om plats för våra båtvagnar. Varje medlemskap ger rätt att ställa upp en vagn inom klubbens område.


Om många båtvagnar står omärkta är det svårt att veta vilka som är övergivna och som bara står kvar och tar plats. Därför ska alla båtvagnar vara märkta med en "Vagnsbricka".


Från 1 september 2016 är det obligatoriskt med Vagnsbricka. Behåll också gärna märkning med namn och t.ex. telefonnummer på vagnen.


Vagnsbrickorna delas ut i samband med arbetshelger, och om behov finnes, vid ytterligare något tillfälle samt per post till dem som så önskar.


Obs: Ej uppmärkta vagnar kan anmälas som upphittade till polisen och tas bort från klubbens område.


Klubbens matrikel uppdateras

Då det är en tid sedan klubbens matrikel uppdaterades görs detta genom att medlemmen fyller i ett formulär som lämnas i utbyte mot vagnsbrickan när den hämtas eller för att få den per post.


Du kan hämta ett formulär på knappen nedan, eller fylla i formuläret till höger (eller nedan, vid mobil visning).


Skicka formuläret till (eller fyll i formuläret till höger)

Stenö Båtklubb

c/o Monica Damström

Bersvägen 33

826 61 Söderala


Frågor ang formuläret kan ställas till:

Sven-Åke Damström 070-554 24 62

Födelsedatum*

Namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Tel hem

Tel stugan

Mobil*

Båtplats*

Bilplats*

Min mailadress*

Antal nycklar*

Nyckelnummer*

Leveranssätt vagnsbricka